Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşra Teşkilatımızın Elektronik Belge Yönetim Sistemi Temini

Güncelleme Tarihi: 02/08/2016

Bakanlığımız bağlı kurum ve kuruluşlar ile taşra teşkilatlarında, kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların mevzuata ve standartlara uygun bir şekilde elektronik ortamda yürütülmesi, elektronik arşivlerin oluşturulması ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin (EBYS) tümünün entegre bir şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma yürütülmesi nedeniyle ikinci bir talimata kadar EBYS tedarik işlemlerinin durdurulması/askıya alınması hususunda, Genel Müdürlüğümüzce daha önce yayınlanmış olan yazılar aşağıda yer almaktadır.


29.11.2012 tarihli ve B.10.0.SBS.0.08.00.00/700/4022 sayılı yazımıza ulaşmak için 
tıklayınız.

24.04.2012 tarihli ve B.10.0.SBS.0.08.00.00/700/515 sayılı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.